Nyílt nap

"Mi abban hiszünk, hogy a sikeres életpálya az iskolában kezdődik."


nyilt.gymfilakovo.sk

Tisztelt Látogató, szeretettel üdvözölünk benneteket a Füleki Gimnázium virtuális "nyílt honlapján". Ennek keretén belül létrehoztunk egy külön honlapot, ahol szeretnénk közelebb hozni az iskolában folyó munkát. Érdekes, fontos információkra találhattok itt, mint pl. tudnivalók a felvételiről, irányzatokról, de megtaláljátok itt a tanárok, diákok, szülők gondolatait is. A honlap legalján találtok egy kérdőívet, amit kitöltve, sorsoláson vehettek részt. Az oldal tartalmát folyamatosan frissítjük!

online tér

Beszélgess tanárokkal, diákokkal privát chatszobában egy előre leegyezett időpontban. Küldj levelet, illetve üzenj a FAQ oldalon található űrlap kitöltésével. 

Virtuális offline tér

Mit nyújtunk

Individuális hozzáállás

Választható körök

Nemzetközi aktivitás

Az iskola felszereltsége

Népszerű tevékenységek

Csak röviden

Péter Juraj
igazgató

Hiszem, hogy a jó iskolák jobbá teszik a világot !
Talán nem túlzás a világ kifejezés, hiszen volt diákjaink országhatárokat átlépve és túlnőve képviselnek bennünket mint tudósok, pedagógusok, orvosok, jogászok, mérnökök, programozók, színészek, sportolók, teológusok, rendszer- és információelmélettel foglalkozó szakemberek.
Az én személyes történetem iskolánkkal kapcsolatosan nem szokványos, hiszen nem vagyok az alma mater volt diákja, úgy gondoltam csak ideig-óráig maradok az iskola berkeiben. Előtte Eperjesen és Losoncon dolgoztam, de sehol sem találkoztam ilyen elkötelezett kollégákkal, mint a Füleki Gimnáziumban.
Csak amikor tanulmányoztam az iskola múltját, akkor értettem meg ezt a különleges lelkületet, mely átjárja az iskola falait, termeit, amely a kissé félénk, megszeppent  diákjainkból sikeres, talpraesett végzősöket farag. És emiatt maradtam én is szem a láncban, sőt fiaimat is ide irányítottam.
Ők is itt végeztek, beleszerettek ebbe a Füleki Gimnáziumba és boldogan térnek hozzánk vissza egy kis beszélgetésre, véleménycserére, hiszen őket is teljesen megérintette az iskolánk szellemisége.
Végül ennek a kiváló iskolának az igazgatója lettem.


e-mail: peter.juraj@gymfilakovo.sk

Tomolya Róbert
tanár

Azt hiszem, az oktatásban kell leginkább jót csinálni annak érdekében, hogy egy országnak biztos jövője legyen. Ne az átlag legyen az etalon (viszonyítási alap)! Jól kell csinálni a dolgokat! De fontosabb jó dolgokat csinálni!
Füleken születtem, és az alapiskolát majd a gimnáziumot is itt végeztem el. Az egyetem elvégzése után nem volt kérdés, hol szeretném folytatni a pályafutásomat, így kerültem vissza oktatóként a Füleki Gimnáziumba. Ahogy nem volt kérdés az sem, hol fogják a gyerekeink folytatni a középiskolai tanulmányaikat. A gimnázium befejezése után külföldön, elismert gazdasági és műszaki egyetemen végeztek kitűnő eredménnyel, amihez jó alapot nyújtott a Füleki Gimnázium. Büszkeséggel tölt el, hogy volt diákjaink közül sokan, ma nemzetközi hírnevű cégek elsőrendű szakembereivé váltak.
Tudatosítani kell, hogy a következő évtizedek húzóágazata az oktatás és az informatika lesz. Arra kell figyelni, hogy a fiatalok milyen képzettséggel, készségekkel hagyják el az intézményt. A hagyományos oktatási formában (alapiskola, középiskola, egyetem) a megszerzett tudás hamar elévülhet, korszerűsítésre, frissítésre szorul az élet minden területén. Előtérbe kerül az élethosszig tartó tanulás, amihez kiváló középiskolai alapokkal kell rendelkezni.
Rohanó, felgyorsult világunkban néha álljunk meg és gondolkozzunk el, hogyan lehetne jobb jövőt biztosítani gyerekeinknek és unokáinknak. A jobb jövőhöz mindenki hozzájárulhat tetteivel és felelősségteljes elhatározásával. Válasszátok a Füleki Gimnáziumot!

e-mail: tomolya.robert@gymfilakovo.sk

Sonkolyné Mede Csilla
szülő, az iskolatanács tagja

Számomra egy pillanatig sem volt kérdés, hogy gyermekeim a Füleki Gimnáziumot válasszák. Én is ott tanultam és életem meghatározó négy éve volt, amire örömmel emlékszem vissza. Tudás, hazaszeretet, magyarságtudat, osztályközösség, szerelmek… Mai napig élnek az akkor kötött barátságok, mai napig számíthatunk egymásra. Az érettségi után Kassán jogot tanultam. Nem ütköztem akadályba, mert alapos tudással voltam felvértezve. Mindig szeretettel gondolok egykori tanáraimra, osztálytársaimra, gimnáziumomra.

Olyan mélyen él bennem diákkorom, hogy gyermekeimet is a Füleki Gimnáziumba irányítottam. Nem bántam meg. A tanítás mellett a pedagógusok önzetlen munkája lehetőséget nyújt elmerülni a színjátszás, az idegen nyelvek, a robotika, a természettudományok világában. A színjátszás nem csak szórakozás, de csoportmunka, oldja a kamaszkori szorongást, feszültséget, önbizalmat ad és természetesen sikerélményt is. Kisebb gyermekem Zsibongózik, a nagyobb Apropózik. A próbák éppúgy, mint a versenyek örömforrások. Azt tapasztalom, hogy a tanárok szabadidejüket nem sajnálván szívvel-lélekkel készítik fel gyermekeimet a különböző versenyekre. Tanulni, az órákra készülni kell. A tanárok odafigyelnek rájuk kellő szigorral de ugyanakkor szeretettel.
Gyermekeimen keresztül az öreg kastély hangulatát újraélem, és érzem a reggeli tea, az ebéd illatát, mert mindennap elmondják nekem, milyen finoman főznek az iskolában. Az épület az évek során megújult, megszépült. Ma már egy korszerű gimnáziumban folyik az oktatói-nevelői  munka. Köszönet érte!

Fekete Emma  Lili és Fekete Virág Fanni
diákok

Egyetemisták, akik nálunk végeztek

Anderkó Borbála
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar

Számomra az, hogy általános iskola után a Füleki Gimnáziumban folytattam a tanulmányaimat, utólag is jó döntésnek tűnik. Tudásszerzés szempontjából minden iskolának megvannak az előnyei, hátrányai, de fontos az is, hogy tanulás mellett milyen környezetben, milyen élményekkel tudunk gazdagodni. A családias légkör, a sok esemény, ami olykor bizonyos osztályokra, olykor az iskola összes tagjára kiterjedt, úgy éreztem, hogy jól összekovácsolta a diákokat iskolán belül és kívül is. Avatás, gimibál, turisztika, egyéb előadások, kirándulások, majd a várva várt szalagavató. Mindemellett lehetőség volt és van továbbra is arra, hogy bennünk rejlő színészi, programozási és egyéb tehetségünkre rátaláljunk. Szerintem mindezzel olyan dolgokat próbálhatunk ki, amiket egy nagyobb közegben, máshol nem biztos hogy mernénk. Számomra ilyen önfejlesztő, saját gátjaimat legyőző tevékenység volt az, hogy csatlakoztam az Apropó Kisszínpadhoz még elsősként, aminek köszönhetően olyan élményeket szerezhettem, amiket sosem fogok elfelejteni és máshol megtapasztalni.

Szacsko Adrián
Szlovák Műszaki Egyetem - Informatikai kar, Pozsony

Számomra a Füleki Gimnázium egy csodásan eltöltött nyolc évet jelent. Igen, a nyolcosztályos tagozat volt diákja vagyok, tele emlékekkel és itt szerzett rengeteg tapasztalattal. Szívesen emlékezem vissza a gimi családias hangulatára, az élményekben gazdag osztálykirándulásokra és a rengeteg iskolán kívüli szabadidős tevékenységre. Említhetném a színjátszóköröket, a darts-, ping-pong - és kosárlabda versenyeket, számomra mégis a legfelejthetetlenebb pillanatokat az informatikai szakkörök, ezen belül pedig a Robotika szakkör adta. Jelenleg a Szlovák Műszaki Egyetem Informatika Karának (FIIT) diákja vagyok és bár kiskorom óta vonzott a számítástechnika, a Füleki Gimnázium erős technikai irányzata nélkül ezt a célomat nem érhettem volna el. A számtalan verseny, a tanárok individuális hozzáállása mind-mind segítették a pályaválasztásomat, amelyért a mai napig hálás vagyok. Szabadidőmben szívesen járok vissza a Füleki Gimibe, legyen szó robotikai versenyek lebonyolításáról, informatikai bemutatókról vagy egyetemmel kapcsolatos tanácsadásról. 

Mihály Orsolya
Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kar 

A Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karának német-szlovák tanár szakos hallgatója vagyok. Örömmel gondolok vissza a Füleki Gimnáziumban töltött éveimre, hiszen az egyetemre való nagyszerű felkészítés mellett olyan alapot is teremtett számomra, amelyre a jövőmet s karrieremet építgetem.

Így nem meglepő, hogy pályaválasztásomra a Füleki Gimnázium volt a legnagyobb hatással. A német olimpiászokra és a történelmi versenyekre való készülés fáradságos, ám ugyanakkor felemelő pillanatai azok, amelyek rávilágítottak arra, hogy mi az, amit mindenáron folytatni szeretnék, és ami nélkül nem tudom elképzelni az életem. 

Mindmáig hálásan köszönöm tanáraim áldozatos munkáját, mivel támogatásuk és iránymutatásaik nélkül nem lennék ott, ahol most vagyok. Segítettek megtalálni a hivatásom, és példájukat követve megteszek mindent azért, hogy a jelenlegi és jövőbeli diákjaimnak is vissza tudjam adni mindazt, amit tőlük s a Füleki Gimnáziumtól kaptam.


Póczos Mátyás
Semmelweis Egyetem – Általános Orvostudományi Kar

Mit jelent számomra a Füleki Gimnázium? Négy évet, amely jelentette a jókedvet, a tudást és a tapasztalatot is. Bizony jelenti még ma is, hiszen az itt megtanultak segítik az mindennapjaimat az egyetemen és az életben is. Rengeted élménnyel gazdagodtam a gimiben minden értelemben, legyen szó a kirándulásokról, az iskolai rendezvényekről vagy éppen a tanórákról. Ezekre mindig jó visszaemlékeznem, ha egy-egy nehezebb vizsga előtt állok. Nagyon hálás vagy a giminek azért, hogy rengeteg mindenben kipróbálhattam magam. Lehetőségem volt belekóstolni az informatika és fizika világába, elmélyedhettem a biológiában, az Apropónak köszönhetően pedig a színház varázsát a saját bőrömön is tapasztalhattam. Ez a rengeteg minden pedig közre játszott abban, hogy ma a Semmelweis Egyetem orvosi karán tanulhatok.

Szintén Hozzánk jártak

Kerekes Vica
színművész

Az általános iskola befejezése után, nem volt kérdés számomra, hogy merrefelé irányuljak. Anyum és a bátyusom is sokat mesélt a gimnáziumi évekről, alig vártam, hogy én is folytathassam a hagyományt. A lehető legjobb döntés volt, mert Füleken maradhattam, ami csodalatos városka a maga sokszínű kulturális közegével és a gimnázium egyik büszke diákja lehettem.  Elmondani nem tudom, hogy mennyit kaptam ettől az iskolától. Szabadon szárnyalhattam, kibontakozhattam, figyeltek arra, aki vagyok. Imádtam reggelente felkelni és találkozni a tanáraimmal, s általuk gyarapodni. A Füleki Gimnázium egy második otthon volt, ahol sok - sok tudást kaptam és szívet.

Nagy Gabriella
orvos

A gimi elvégzése után a prágai Károly Egyetemen folytattam tanulmányaimat, most pedig Svédországban dolgozom családi orvosként.
Az egyetemi évek alatt sokszor hasonlítottuk össze a középiskolás éveinket. Míg más iskolákon a tanárok alig tudták a diákok nevét, Füleken tudták, hogy ki vagyok, mi vagyok, mi a vágyam. Megerősítettek, önbizalmat adtak. Elhittem, hogy bármire képes vagyok.
Az osztályfőnök, Szvorák Zsuzsa tanárnő szinte anyaként óvott minket. Bármivel fordulhattunk hozzá. Kezelte a tinikori kitöréseinket, segített jóvá tenni a ballépéseinket, nem ítélt el, támogatott. Segített megérteni másokat, megérteni a világot. Megtanultuk, hogy mindig vigyázzunk egymásra, és hogy ne felejtsük el, hogy nem mindenkinek ugyanolyan a háttere, de így is ugyanolyanok az esélyei az életben. Mindezt humorral, őszinteséggel.
És a sok élmény! A Jókai napok az Apropóval, a Tompa Mihály Napok, a sítanfolyam, az osztálykirándulások, a rendhagyó magyarórák, de még néhány viccesen lezajló biológia felmérő is emlékezetes maradt. A Forrás együttessel megzenésített verseket énekeltünk, az Apropóval fesztiválról fesztiválra jártunk. A ”nemzetközi osztály”-lyal rengeteg barátot szereztem a Kárpát-medence különböző országaiból. Azóta is nagyon szeretek utazni, mások világát megismerni.

Kučera Panni
légiutaskísérő

Sziasztok, Kučera Panni vagyok. Már egy évtizede annak, hogy elballagtam a Füleki Gimnáziumból, mégis olyan mintha csak tegnap történt volna. A gimi után közgazdászként végeztem a Budapesti Gazdasági Főiskola – Turizmus és vendéglátás szakán. Jelenleg Dubajban élek és légiutaskísérőként dolgozom az egyik legismertebb közel-keleti légitársaságnál.
A gimiben kialakult baráti köröm, az élmények, a tapasztalatok és a tudás, amiket négy röpke év alatt szereztem, nagymértékben meghatározták az életemet és hozzájárultak céljaim eléréséhez. A gimiben szerzett barátaim máig is az életem részesei. Pár év alatt olyan erős köteléket sikerült kialakítanom velük, amiket sem a földrajzi távolságok, sem az évek nem választhatnak szét. Ez az egyik legnagyobb kincs, amit „kaphattam“ a gimnáziumban eltöltött éveim alatt.
Emlékszem, amikor Losoncról bekerültem a gimibe, legelsőként amit érzékeltem, az a családias légkör volt. A tanárok odafigyelése és támogatása kellemessé és egyszerűvé tette a beilleszkedést. A gimnázium megadta számunkra a lehetőséget a fejlődésre – számos választható sportkör, színjátszókör, informatikai tanfolyam állt a rendelkezésünkre. Továbbá széleskörű ismerekre tehettünk szert, így lehetőséget kaptunk rá, hogy kiválasszuk azt az irányt, ami a szívünkhöz és személyiségünkhöz a legközelebb áll.
Őszintén, ha ismét a középiskolai tanulmányaimról kellene döntenem, akkor újra a Füleki Gimnáziumot választanám.

Agócs Szvorák Emese
regionális tudósító

A legtöbben a Locall televízió magyar adásának bemondójaként ismerhetnek, de magánvállalkozóként munkatársa vagyok a Ma7 médiacsaládnak, a szlovák televízió magyar műsorainak, a hirek.sk internetes portálnak, a magyar televízió híradójának és a Térkép című magazinműsornak. Adminisztrációs munkatársként pedig a Hagyományok Háza Hálózat-Szlovákia tevékenységében is részt vállalok. A budapesti tanulmányaim elvégzését követően hazaköltöztem, ami úgy gondolom jó döntés volt, hiszen így munkámmal a régió magyarságát tudom erősíteni, támogatni. Identitástudatomat leginkább a Füleki Gimnázium diákjaként eltöltött négy év formálta, ezek a legkedvesebb éveim. Mindenképpen kiemelném a színvonalas oktatást, amit később az egyetemi éveim alatt maximálisan tudtam hasznosítani. Az Apropó színjátszó társulat tagjaként pedig életre szóló élményeket szereztem. A próbák hangulata, a Jókai Napok nyüzsgése, a Vendégségben Budapesten- Határon túli magyar fiatalok találkozójának önfeledt pillanatai, az Olvasótáborban szerzett barátságok, vagy a Kultúrák közötti kommunikáció a Kárpát- medencében elnevezésű programban való részvétel emlékeit máig őrzöm. Nem utolsó sorban a gimnáziumnak köszönhetem a barátaimat is. Tudósítóként a mai napig követem az intézményben zajló munkát, gyakran közvetítünk a versenyekről, eseményekről, ezért látom, mennyire elhivatott a pedagógusgárda. A diákok hazai és nemzetközi versenyeken öregbítik alma materük hírnevét, amit minden területen sikeresen képviselnek. Az eredményeik magukért beszélnek, amitől jobb ajánlólevél nem kell. Füleki gimnazistának lenni kiváltság! 

Munkáink és egyéb felvételek

Princz Réka

STEM Agyvihar 2019 - Gáspár András, Kovács László, Tóth Adrián

Varga Dániel, Kovács András

Bettes Krisztina, Sonkoly Dalma, Gáspár András

K.Capek: A Rovarok életéből- Apropó kisszínpad